Grannsamverkan mot brott

Grannsamverkan mot brott

Vi driver Grannsamverkan mot brott, som bygger på ett samarbete mellan polisen, försäkringsbolagen och de boende i området. Genom att vi boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra kan brottsligheten minska och tryggheten öka. Genom medverkan i Grannsamverkan kan du premieras av ditt försäkringsbolag med premierabatt, bonus eller självriskreducering. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer exakt information.

Minimikraven för Grannsamverkan är:

- För inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märk stöldbegärlig egendom.
- Meddela dina grannar om du är bortrest mer än två dagar!
- Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt!
- Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något eller någon som avviker från det ”normala” i vårt bostadsområde.

Mer information hittar du här:

Tips och råd för en trygg sommar

Skaffa en inventarieförteckning

Inventarieförteckning

Aktuellt
2021-06-21

Protokoll för årsstämman 2021
Finns att läsa här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 maj 2021 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2021-04-23

Städdag söndag den 9:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2020-11-11

Kallelse till extra stämma Askträdet
Söndagen den 6 december 2020 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2020-10-15

Städdag den 25:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2020-06-09

Nya parkeringsregler enligt stämmans beslut.
Finns att läsa här...

2020-04-24

Vårstädning söndag 10 maj
Samling vid anslagstavlan kl. 10:00
Mer info här...

2020-04-20

Protokoll för årsstämman 2020
Finns att läsa här...

2020-03-25

Ändring av datum för årsstämma Askträdet
Lördagen den 4:e april 2020 kl. 10:30
Vid Askträdets anslagstavla.

Sidan uppdaterades den 10 October 2019
Antal besökare: 426


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB