Styrelsen

Ordförandes ansvar:
• Kalla till styrelsemöte ca 4 st. om året
• Ansvarig för att föra samfällighetens talan
• Driva och lösa frågor/problem som uppkommer
• Inkanal för frågor som uppkommer
Kassörens ansvar:
• Ansvarig för den löpande bokföringen
• Utskick av kvartals avier och bevakning att inbetalning sker
• Förvalta föreningens ekonomi
• Betala föreningens avgifter, skatter samt arbetsgivaravgift
• Bankkontakter
• Överlämna bokföring i korrekt skick till föreningens revisorer för att de skall kunna ta del av denna innan årsmötet
Ledamöters och suppleanters ansvar:
• Sekreterare vid möten
• Ta del av och utföra uppgifter inom samfälligheten
Revisorer och revisors suppleanter ansvar:
• Granskar bokföringen och verksamheten inför årsmötet, upprättad där efter revisionsberättelse. Sker 3 veckor innan årsmötet.
Valberedningens ansvar:
• Att inför årsmötet, på uppdrag av styrelsen, upprätta förslag till kommande styrelse.
• Förslag till styrelse skall vara upprättad till årsmötet.
Vid nyval föreslås tiden till:
Ordförande - 2 år
Kassör - 2 år
Ordinarie ledamot 1 - 2 år
Ordinarie ledamot 2 - 2 år
Ordinarie ledamot 3 - 2 år
Suppleant 1 - 1 år
Suppleant 2 - 1 år

Revisor 1 - 1 år
Revisor 2 - 1 år

Valberedning 1 sammankallande - 1 år
Valberedning 2 - 1 år
Valberedning 3 - 1 år

Aktuellt
2023-10-12

Uppdatering av sidan Avgäld/Samfällighetsavgift
Finns att läsa här...

2023-10-12

Uppdatering av sidan Medlemsförteckning
Finns att läsa här...

2023-10-12

Städdag söndagen den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2023-05-15

Protokoll för årsstämman 2023
Finns att läsa här...

2023-03-30

Städdag lördag den 6:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2023-03-10

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 april 2023 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2022-10-04

Städdag lördag den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

Sidan uppdaterades den 22 January 2020
Antal besökare: 1176


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB