Avfallshantering

Avfallshantering

Vår förening tillhandahåller avfallsplatser för:

- Hushållsavfall
- Komposterbart hushållsavfall
- Komposterbart trädgårdsavfall

Hushållsavfall

Hushållsopor Som fastighetsägare i Stockholm måste vi ha ett abonnemang för sophämtning hos Stockholm Vatten och Avfall. Sedan några år tillbaka har vi ett gemensamt kärl för hushållsavfall placerat vid parkeringen vid infarten till området. Du samlar ditt hushållsavfall i en påse som du sedan knyter ihop och kastar i kärlet. Kärlet är låst med samma nyckel som fungerar i gemensamt förråd vid garagen och som du skall fått av tidigare fastighetsägare. Om du saknar eller har tappat nyckeln kontakta styrelsen.

Föreningen betalar en grundavgift för hämtning samt en avgift för vikten. Det betyder att vi kan påverka kostnaden genom att minska vikten på hushållsavfall. Genom att källsortera, dvs. slänga komposterbart hushållsavfall i kärlen avsedda för det och papper, plast m.m. vid uppsamlingställen, minskar vi vikten på hushållsavfall och spar pengar. Dessutom bidrar vi till en förbättrad miljö.

Här kan du läsa mer om vårat hushållsavfall:
Stockholm Vatten och Avfall - Sophämtning

Komposterbart hushållsavfall

Hushållsopor Vår förening har utökat vårat sophämtningsabonnemang med matavfallskärl som hämtas var 14:e dag. Kärlen är placerade på höger sida vid första infarten till vårat område. Matrester slängs i en papperspåse som finns att hämta i det gemensamma garage förrådet. Tänk på att vika ihop påsen ordentligt så det minimerar lukt från matresterna. Då matavfallshämtning inte kostar något extra kan vi spara pengar genom att slänga matavfall i kärlen och då minska vikten på hushållsavfall.

Här kan du läsa mer om vårat matavfall:
Stockholm Vatten och Avfall - Matavfall

Komposterbart trädgårdsavfall

Hushållsopor Mellan garagelänga 4 och 5 finns möjlighet att slänga ditt trädgårdsavfall. Där kan du slänga kvistar, gräsklipp, löv, uttjänta krukväxter m.m. Tänk på att försöka fördela avfallet jämt vid platsen och "trampa" till det så det lättare komposteras och inte flyger omkring vid blåst.

Det är strängt förbjudet att slänga plast, glas, metall eller annat som inte hör hemma som trädgårdsavfall.

Övrigt avfall

Vill du slänga källsorterat avfall som glas, plast, batterier m.m. finns det en återvinningsstation på Backlöksvägen 22.
Hitta dit...

Här finns information om hur du hittar en återvinningsstation.
Hitta Återvinningsstationer

Du kan också slänga grov- och källsorterat avfall på Lövsta återvinningscentral.
Adress och öppettider.

Aktuellt
2022-10-04

Städdag lördag den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

2021-04-24

Städdag söndag den 8:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Söndag 24 april 2022 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.

2021-10-05

Städdag lördagen den 23:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2021-06-21

Protokoll för årsstämman 2021
Finns att läsa här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 maj 2021 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2021-04-23

Städdag söndag den 9:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

Sidan uppdaterades den 17 October 2019
Antal besökare: 1145


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB