Garage

Garage

Garage

Garagen ägs gemensamt av samfälligheten och är endast avsedda för uppställning av fordon. Enligt stämmobeslut är det inte tillåtet att bruka garaget enbart som förråd.

Garagen är föreningens ansvar undantaget elektriska portmotorer, som är fastighetsägarens ansvar. Större reparationer beslutas på årsstämman.

Samfälligheten ansvarar för den energi som tillhandahålls i garagen. Motor/kupévärmare ska anslutas via timer, som får sättas på 3 timmar före användandet.

OBSERVERA att det är INTE tillåtet att ladda hybrid eller elbilar i garagen !

Skötsel av garageporten

Smörj alla rörliga delar minst en gång per år. Tänk på att i varje hjul sitter ett litet kullager. Använd smörjspray t.ex. 5-56, WD 40 eller liknande. Smörjspray finns på bensinmackar, byggvaruhus, Jula, järnaffärer m.m.

Aktuellt
2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

2021-04-24

Städdag söndag den 8:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Söndag 24 april 2022 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.

2021-10-05

Städdag lördagen den 23:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2021-06-21

Protokoll för årsstämman 2021
Finns att läsa här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 maj 2021 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2021-04-23

Städdag söndag den 9:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2020-11-11

Kallelse till extra stämma Askträdet
Söndagen den 6 december 2020 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2020-10-15

Städdag den 25:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2020-06-09

Nya parkeringsregler enligt stämmans beslut.
Finns att läsa här...

Sidan uppdaterades den 15 March 2022
Antal besökare: 908


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB