Garage

Garage

Garage

Garagen ägs gemensamt av samfälligheten och är endast avsedda för uppställning av fordon. Enligt stämmobeslut är det inte tillåtet att bruka garaget enbart som förråd. Den som inte har något fordon kan lämna sitt garage till uthyrning via föreningens sekreterare, som administrerar kölistan för uthyrning.

Garagen är föreningens ansvar undantaget elektriska portmotorer, som är fastighetsägarens ansvar. Större reparationer beslutas på årsstämman.

Samfälligheten ansvarar för den energi som tillhandahålls i garagen. Motor/kupévärmare ska anslutas via timer, som får sättas på 3 timmar före användandet.

OBSERVERA att det är INTE tillåtet att ladda hybrid eller elbilar i garagen !

Skötsel av garageporten

Smörj alla rörliga delar minst en gång per år. Tänk på att i varje hjul sitter ett litet kullager. Använd smörjspray t.ex. 5-56, WD 40 eller liknande. Smörjspray finns på bensinmackar, byggvaruhus, Jula, järnaffärer m.m.

Aktuellt
2020-06-09

Nya parkeringsregler enligt stämmans beslut.
Finns att läsa här...

2020-04-24

Vårstädning söndag 10 maj
Samling vid anslagstavlan kl. 10:00
Mer info här...

2020-04-20

Protokoll för årsstämman 2020
Finns att läsa här...

2020-03-25

Ändring av datum för årsstämma Askträdet
Lördagen den 4:e april 2020 kl. 10:30
Vid Askträdets anslagstavla.

2020-03-08

Kallelse till årsstämma Askträdet
Onsdag 1 april 2020 kl. 19:00
Backluraskolans matsal
Brunklövergränd 12, Hässelby

2019-09-29

Städdag den 10:e november kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

Sidan uppdaterades den 14 October 2019
Antal besökare: 247


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB