Parkering/bilkörning

Parkering/bilkörning

Vi uppmanar alla att ställa in sina bilar i garagen så att det finns lediga parkeringsplatser utomhus för gäster.

Från och med den 1:a juli 2021 kompletteras parkeringsreglerna med följande:

Alla bilar som parkeras inom samfälligheten Askträdets område SKALL vara påställda, försäkrade och EJ belagda med körförbud. Detta gäller även om bilen parkeringstillstånd.

Från och med den 1:a juli 2020 gäller följande:

Förutom garageplatsen får varje hushåll 1 st. parkeringstillstånd. Besökande/boende har fri parkering i 24 timmar på samtliga parkeringsplatser utan parkeringstillstånd. Det är endast tillåtet att parkera på uppmärkta parkeringsplatser, på övrig mark gäller parkeringsförbud. Parkeringsförbud gäller även på gångvägen framför varje fastighet där endast lossning och lastning är tillåten. Parkering på gångvägen är således ej heller tillåten av hantverkare.

( Estate Parking kommer under juni månad 2020 att sätta upp skyltar som börjar gälla from 1:a juli 2020. )

Hastighetsbegränsningen inom området är 5 km/h.

Vänligen respektera dessa regler och informera besökare !

Dessa regler är tillkomna för att polis, ambulans och brandkår måste kunna komma fram om olyckan är framme. Våra barn skall också ha en säker omgivning.

Hushållsopor Observera att det är parkeringsförbud på p-platsen närmast sopnedkastet för hushållssopor mellan kl. 07:00 - 17:00 alla vardagar. Det är tydligt markerat med p-förbuds skylt. Om någon bil finns parkerad på platsen kommer ingen sophämtning ske och föreningen kommer att bli debiterad extra kostnad för sophämtning.

Aktuellt
2021-10-05

Städdag lördagen den 23:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2021-06-21

Protokoll för årsstämman 2021
Finns att läsa här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 maj 2021 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2021-04-23

Städdag söndag den 9:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2020-11-11

Kallelse till extra stämma Askträdet
Söndagen den 6 december 2020 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2020-10-15

Städdag den 25:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2020-06-09

Nya parkeringsregler enligt stämmans beslut.
Finns att läsa här...

2020-04-24

Vårstädning söndag 10 maj
Samling vid anslagstavlan kl. 10:00
Mer info här...

2020-04-20

Protokoll för årsstämman 2020
Finns att läsa här...

Sidan uppdaterades den 21 June 2021
Antal besökare: 851


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB