Årsstämma

Årsstämma

Årsstämman hålls en gång per år i april månad och är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse till årsstämman ska skriftligen utsändas av styrelsen senast 2 veckor före stämman. Varje fastighet har en röst vid stämman (totalt 42 röstberättigade).

Varje fastighetsägare kan lämna förslag till stämman i form av en så kallad motion, som genom röstning vid stämman bifalles eller avslås. Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast under februari månad för att kunna behandlas på följande årsstämma.

Årsstämman väljer styrelse och fattar beslut om föreningens verksamhet och budget för det kommande året, samfällighetsavgift m.m. Årsstämman bör i möjligaste mån välja en styrelse som motsvarar genomsnittet av medlemmarna i samfälligheten, dvs. utifrån ålder, kön, geografiskt boende m.m.

Årsstämman väljer också två revisorer som å medlemmarnas vägnar ska granska föreningens räkenskaper och styrelsens löpande arbete.

Vidare utses en valberedning inför kommande års val.

Aktuellt
2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

2021-04-24

Städdag söndag den 8:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Söndag 24 april 2022 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.

2021-10-05

Städdag lördagen den 23:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2021-06-21

Protokoll för årsstämman 2021
Finns att läsa här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 maj 2021 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2021-04-23

Städdag söndag den 9:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2020-11-11

Kallelse till extra stämma Askträdet
Söndagen den 6 december 2020 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2020-10-15

Städdag den 25:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2020-06-09

Nya parkeringsregler enligt stämmans beslut.
Finns att läsa här...

Sidan uppdaterades den 10 October 2019
Antal besökare: 748


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB