Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar

Styrelsen verkställer de beslut som tagits vid årsstämman och tillser att det löpande underhållet och driften av våra gemensamma anläggningstillgångar fungerar.

Styrelsen har fem ordinarie medlemmar och två suppleanter, som mellan sig fördelar följande uppgifter:

- Kontakter med myndigheter och leverantörer
- Administration, protokoll och information
- Betalningar, avgälder, budget och bokslut
- Snöröjning, vatten och el utanför fastigheterna
- Gemensamma ytor
- Sophantering
- Medlemsregister
- Hemsida
- Garage och parkeringar

Styrelsen sammanträder regelbundet under året.

Om detta av någon anledning inte skulle fungera tar Länsstyrelsen över skötsel och drift av vår förening enligt lagen om samfälligheter.

Det är alla medlemmars ansvar att aktivt engagera sig i arbetet med föreningen!

Aktuellt
2023-10-12

Uppdatering av sidan Avgäld/Samfällighetsavgift
Finns att läsa här...

2023-10-12

Uppdatering av sidan Medlemsförteckning
Finns att läsa här...

2023-10-12

Städdag söndagen den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2023-05-15

Protokoll för årsstämman 2023
Finns att läsa här...

2023-03-30

Städdag lördag den 6:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2023-03-10

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 april 2023 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2022-10-04

Städdag lördag den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

Sidan uppdaterades den 10 October 2019
Antal besökare: 1277


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB