Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar

Styrelsen verkställer de beslut som tagits vid årsstämman och tillser att det löpande underhållet och driften av våra gemensamma anläggningstillgångar fungerar.

Styrelsen har fem ordinarie medlemmar och två suppleanter, som mellan sig fördelar följande uppgifter:

- Kontakter med myndigheter och leverantörer
- Administration, protokoll och information
- Betalningar, avgälder, budget och bokslut
- Snöröjning, vatten och el utanför fastigheterna
- Gemensamma ytor
- Sophantering
- Medlemsregister
- Hemsida
- Garage och parkeringar

Styrelsen sammanträder regelbundet under året.

Om detta av någon anledning inte skulle fungera tar Länsstyrelsen över skötsel och drift av vår förening enligt lagen om samfälligheter.

Det är alla medlemmars ansvar att aktivt engagera sig i arbetet med föreningen!

Aktuellt
2022-10-04

Städdag lördag den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

2021-04-24

Städdag söndag den 8:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Söndag 24 april 2022 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.

2021-10-05

Städdag lördagen den 23:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2021-06-21

Protokoll för årsstämman 2021
Finns att läsa här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 maj 2021 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2021-04-23

Städdag söndag den 9:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

Sidan uppdaterades den 10 October 2019
Antal besökare: 1000


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB