Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar

Styrelsen verkställer de beslut som tagits vid årsstämman och tillser att det löpande underhållet och driften av våra gemensamma anläggningstillgångar fungerar.

Styrelsen har fem ordinarie medlemmar och två suppleanter, som mellan sig fördelar följande uppgifter:

- Kontakter med myndigheter och leverantörer
- Administration, protokoll och information
- Betalningar, avgälder, budget och bokslut
- Snöröjning, vatten och el utanför fastigheterna
- Gemensamma ytor
- Sophantering
- Medlemsregister
- Hemsida
- Garage och parkeringar

Styrelsen sammanträder regelbundet under året.

Om detta av någon anledning inte skulle fungera tar Länsstyrelsen över skötsel och drift av vår förening enligt lagen om samfälligheter.

Det är alla medlemmars ansvar att aktivt engagera sig i arbetet med föreningen!

Aktuellt
2020-06-09

Nya parkeringsregler enligt stämmans beslut.
Finns att läsa här...

2020-04-24

Vårstädning söndag 10 maj
Samling vid anslagstavlan kl. 10:00
Mer info här...

2020-04-20

Protokoll för årsstämman 2020
Finns att läsa här...

2020-03-25

Ändring av datum för årsstämma Askträdet
Lördagen den 4:e april 2020 kl. 10:30
Vid Askträdets anslagstavla.

2020-03-08

Kallelse till årsstämma Askträdet
Onsdag 1 april 2020 kl. 19:00
Backluraskolans matsal
Brunklövergränd 12, Hässelby

2019-09-29

Städdag den 10:e november kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

Sidan uppdaterades den 10 October 2019
Antal besökare: 349


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB