Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Länk till lagrummet Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter som våra stadgar hänvisar till:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19731150-om-forvaltning_sfs-1973-1150/

Aktuellt
2022-10-04

Städdag lördag den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

2021-04-24

Städdag söndag den 8:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Söndag 24 april 2022 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.

2021-10-05

Städdag lördagen den 23:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2021-06-21

Protokoll för årsstämman 2021
Finns att läsa här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 maj 2021 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2021-04-23

Städdag söndag den 9:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

Sidan uppdaterades den 10 October 2019
Antal besökare: 850


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB