Avgäld / Samfällighetsavgift

Avgäld / Samfällighetsavgift

El, vatten, sophämtning, snöröjning, garagekostnad och andra gemensamma omkostnader debiteras varje hushåll i form av en avgäld som fastslås på årsstämman varje år.

Avgälden betalas kvartalsvis i förskott och ska vara inbetald på
samfällighetens bankgirokonto 789-3423.

Kvartal 1 betalas året innan senast den 31:a december.
Kvartal 2 senast den 31:a mars.
Kvartal 3 senast den 30:e juni.
Kvartal 4 senast den 30 september.

Vid försening debiteras en avgift på 60 kronor.

Avgälden är fr.o.m. kvartal 3 2020 2.800 SEK och förblir så tills annat beslutas.

Aktuellt
2020-06-09

Nya parkeringsregler enligt stämmans beslut.
Finns att läsa här...

2020-04-24

Vårstädning söndag 10 maj
Samling vid anslagstavlan kl. 10:00
Mer info här...

2020-04-20

Protokoll för årsstämman 2020
Finns att läsa här...

2020-03-25

Ändring av datum för årsstämma Askträdet
Lördagen den 4:e april 2020 kl. 10:30
Vid Askträdets anslagstavla.

2020-03-08

Kallelse till årsstämma Askträdet
Onsdag 1 april 2020 kl. 19:00
Backluraskolans matsal
Brunklövergränd 12, Hässelby

2019-09-29

Städdag den 10:e november kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

Sidan uppdaterades den 29 April 2020
Antal besökare: 235


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB