Avgäld / Samfällighetsavgift

Avgäld / Samfällighetsavgift

El, vatten, sophämtning, snöröjning, garagekostnad och andra gemensamma omkostnader debiteras varje hushåll i form av en avgäld som fastslås på årsstämman varje år.

Avgälden betalas kvartalsvis i förskott och ska vara inbetald på
samfällighetens bankgirokonto 789-3423.

Kvartal 1 betalas året innan senast den 31:a december.
Kvartal 2 senast den 31:a mars.
Kvartal 3 senast den 30:e juni.
Kvartal 4 senast den 30 september.

Vid försening debiteras en avgift på 60 kronor.

Avgälden är fr.o.m. kvartal 3 2022 3.100 SEK och förblir så tills annat beslutas.

Aktuellt
2022-10-04

Städdag lördag den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

2021-04-24

Städdag söndag den 8:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Söndag 24 april 2022 kl. 10:30
Plats vid Askträdets anslagstavla.

2021-10-05

Städdag lördagen den 23:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2021-06-21

Protokoll för årsstämman 2021
Finns att läsa här...

2021-04-24

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 maj 2021 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2021-04-23

Städdag söndag den 9:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

Sidan uppdaterades den 01 June 2022
Antal besökare: 921


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB