Vårat område

Vårat område

Vad är en samfällighet ?

En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter gemensamt. Dvs. när man köper en fastighet i vårat område köper man även en del i samfällighetsföreningen.

Samfällighetsföreningen tillhandahåller gemensamhetsanläggningar vilket i sin tur är en rättighet som flera fastigheter kan dra nytta av och kan till exempel vara vägar, parkeringsplatser, lekplatser, vatten- och avloppsanläggningar, grönytor m.m.

Varje samfällighet kan själva besluta hur dessa gemensamhetsanläggningar skall skötas genom röstning på stämmor. Varje fastighet äger lika stor del i samfälligheten och har mao. lika stor rösträtt vid föreningens stämmor.

Vår förening

I vår förening har vi valt att själva sköta gemensamhetsanläggningarna med undantag av snöröjning, sandning samt sandsopning som ombesörjs av upphandlad entreprenör och i mindre utsträckning av egen kraft. Vi har också valt att själva administrera allt arbete som t.ex styrelsearbeten, in- och utbetalningar, redovisningar m.m.

Genom att själva utföra arbeten kommer det alla tillgodo genom låga avgälder, dvs. vår samfällighetsavgift.

För att skötseln av våra gemensamhetsanläggningar skall fungera är det alla medlemmars ansvar att aktivt engagera sig i arbetet med föreningen !

Viktigt är att hålla en god ton i föreningen samt visa alla medlemmar hänsyn. Genom att t.ex parkera sin bil på anvisade platser, plocka upp skräp, ställa tillbaka gemensamma trädgårdsverktyg efter användning m.m. Om vi alla gemensamt håller området snyggt och rent och en god stämmning kommer det alla tillgodo och vi får ett trevligt område där vi bor.

“Ask not what Askträdet can do for you – ask what you can do for Askträdet”

Aktuellt
2023-10-12

Uppdatering av sidan Avgäld/Samfällighetsavgift
Finns att läsa här...

2023-10-12

Uppdatering av sidan Medlemsförteckning
Finns att läsa här...

2023-10-12

Städdag söndagen den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2023-05-15

Protokoll för årsstämman 2023
Finns att läsa här...

2023-03-30

Städdag lördag den 6:e maj kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.

2023-03-10

Kallelse till årsstämma Askträdet
Lördag 22 april 2023 kl. 10:00
Plats vid Askträdets anslagstavla.
Mer info här...

2022-10-04

Städdag lördag den 29:e oktober kl. 10:00.
Samling vid anslagstavlan.
Mer info här...

2022-06-01

Protokoll för årsstämman 2022
Finns att läsa här...

Sidan uppdaterades den 15 October 2019
Antal besökare: 1478


Copyright © 2019 All rights reserved | created by MKF Consulting AB